Website Trường THPT Ba Gia - Tịnh Bắc, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.
Tịnh Bắc - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi - 055 3 844 116

HỌC SINH TRƯỜNG THPT BA GIA RÈN ĐỨC, LUYỆN TÀI VÌ NGÀY MAI LẬP NGHIỆP.
Hướng dẫn làm SKKN-NCKH

Hướng dẫn làm SKKN-NCKH

Để thực hiện đúng cấu trúc bài Nghiên cứu khoa học hoặc Sáng kiến kinh nghiệm, quý thầy cô tham khảo file này.

Gửi lên: 25/11/2017 08:45 Đã xem 9 Đã tải về 0

SH thang 11

Gửi lên: 16/11/2017 07:24 Đã xem 6 Đã tải về 0

KE HOACH SH THANG 11

Gửi lên: 16/11/2017 07:12 Đã xem 7 Đã tải về 1

bản kiểm điểm Đảng viên

Gửi lên: 16/11/2017 06:41 Đã xem 5 Đã tải về 0
ĐIỂM KIỂM TRA CHUNG LẦN 1-HK2 (2016-2017)

ĐIỂM KIỂM TRA CHUNG LẦN 1-HK2 (2016-2017)

Gửi lên: 30/03/2017 20:35 Đã xem 40 Đã tải về 36
QUI CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2017

QUI CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2017

Gửi lên: 03/02/2017 08:46 Đã xem 198 Đã tải về 1
QUI CHẾ THI THPT 2017

QUI CHẾ THI THPT 2017

Gửi lên: 03/02/2017 08:43 Đã xem 155 Đã tải về 0

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ THI HỌC KỲ 1 (2016-2017)

Gửi lên: 20/12/2016 15:30 Đã xem 237 Đã tải về 0
ĐỀ TÀI KHKT CẤP TỈNH 2015

ĐỀ TÀI KHKT CẤP TỈNH 2015

Gửi lên: 16/11/2016 14:30 Đã xem 128 Đã tải về 0

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 37 TUẦN NĂM HỌC 2016-2017

Phân phối chương trình dạy học 37 tuần, áp dụng cho nắm học 2016-2017

Gửi lên: 27/10/2016 12:55 Đã xem 393 Đã tải về 23

Thông tư 58- Quy chế đánh giá , xếp loại học sinh THCs và THPT

THÔNG TƯ
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại
học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Gửi lên: 04/10/2016 20:10 Đã xem 263 Đã tải về 12

Phương án thi THPT 2017

Ngày 28/9, Bộ GD&ĐT đã chính thức chốt phương án thi THPT Quốc gia năm 2017. Những thông tin mới nhất về kỳ thi THPT Quốc gia 2017 và xét tuyển Đại học, CĐ sắp tới được quy định cụ thể như sau:

Gửi lên: 03/10/2016 12:00 Đã xem 212 Đã tải về 10

Lịch Kiểm tra chung HK I

Lịch kiểm tra chung HK I

Gửi lên: 01/10/2016 19:51 Đã xem 165 Đã tải về 51
 

Lượt Truy Cập

  • Đang truy cập: 48
  • Hôm nay: 116
  • Tháng hiện tại: 1760
  • Tổng lượt truy cập: 149378

Hình Ảnh