Website Trường THPT Ba Gia - Tịnh Bắc, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.
Tịnh Bắc - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi - 055 3 844 116

HỌC SINH TRƯỜNG THPT BA GIA RÈN ĐỨC, LUYỆN TÀI VÌ NGÀY MAI LẬP NGHIỆP.

Hướng dẫn làm SKKN-NCKH

Gửi lên: 25/11/2017 08:45, Người gửi: admin, Đã xem: 18
Hướng dẫn làm SKKN-NCKH
Hướng dẫn làm SKKN-NCKH
Để thực hiện đúng cấu trúc bài Nghiên cứu khoa học hoặc Sáng kiến kinh nghiệm, quý thầy cô tham khảo file này. III. QUY ĐỊNH VỀ CẤU TRÚC, HÌNH THỨC VÀ CÁCH TRÌNH BÀY
1. Cấu trúc Nghiên cứu khoa học, Sáng kiến
a) Cấu trúc NCKH gồm có 03 phần: Đặt vấn đề (Lý do chọn đề tài), Nội dung (bao gồm cả giải pháp thực hiện), Kết luận và kiến nghị; được thể hiện tối thiểu là 15 trang, NCKH được trình bày theo thứ tự như sau:
- Bìa chính mặt trước và sau: In bằng giấy A4 cứng, màu (Mẫu 01);
- Phụ bìa: in trên giấy A4 thường, màu trắng (Mẫu 02);
- Mục lục, danh mục hình vẽ, sơ đồ (nếu có);
- Danh mục các từ viết tắt (nếu có);
- Lý do chọn đề tài;
- Phần nội dung;
- Kết luận và kiến nghị;
- Phần danh mục tài liệu tham khảo;
- Phần phụ lục (nếu có).
b) Cấu trúc Sáng kiến gồm có 04 phần: Phần mở đầu, Nội dung, Giải pháp thực hiện, Kết luận và kiến nghị; được thể hiện tối thiểu là 05 trang (chi tiết theo Phụ lục 03), SK được trình bày theo thứ tự:
- Bìa chính mặt trước và sau: In bằng giấy A4 cứng, màu (Mẫu 01);
- Phụ bìa: in trên giấy A4 thường, màu trắng (Mẫu 02);
- Phần mở đầu;
- Phần nội dung;
- Giải pháp thực hiện;
- Kết luận và kiến nghị;
- Tài liệu tham khảo (nếu có).
Cuối mỗi tập đề tài NCKH, SK có chữ ký, lời cam đoan của Tác giả; có nhận xét, xếp loại và xác nhận của đơn vị chủ quản theo mẫu sau:
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Địa danh, ngày .... tháng..... năm..... 
Tôi xin cam đoan đây là đề tài NCKH hoặc SK bản thân thực hiện, không sao chép nội dung của người khác, nếu vi phạm chịu xử lý theo quy định./.
(Ký và ghi rõ họ tên)
2. Cách trình bày
a) Về soạn thảo văn bản
Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, khoa học, không được tẩy xóa; sử dụng font chữ Times New Roman bộ mã Unicode theo định dạng như sau:
- Cỡ chữ (size): 14, khoảng cách giữa các ký tự (character spacing) bình thường; khoảng cách dòng (line spacing) 1,5; Khoảng cách các đoạn (paragraph spacing): Trước (before): 2, sau (after): 2. Định dạng trang (page setup) được qui định như sau: Cỡ trang (page size): 210x297 mm, chiều rộng (width): 21cm, chiều cao (height): 29,7 cm; Lề trên (top): 2 cm, lề dưới (bottom): 2 cm, lề trái (left): 3,5 cm, lề phải (right): 2 cm.
b) Về bảng, biểu, hình vẽ, phương trình
- Phải được đặt theo ngay sau phần được đề cập trong bài viết.
- Tên gọi chung khi chú giải là Hình (trừ bảng có tên gọi là Bảng), được đánh số Ả rập theo thứ tự.
- Bảng, biểu... lấy từ các nguồn khác nhau phải được trích dẫn đầy đủ, nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo.
- Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên, đầu đề hình ghi ở phía dưới.
c) Trình bày chương, mục
- Chương: Mỗi Chương phải được bắt đầu một trang mới. Chữ “Chương” được viết hoa, in đậm và số chương là số Ả rập được viết ngay theo sau và được đặt chính giữa trang, cỡ chữ 16. Tên nội dung của chương đặt bên dưới chữ “Chương”. Tên chương phải viết hoa, in đậm, cỡ chữ 16; được đặt cách chữ Chương một hàng trống và được đặt giữa trang.
- Mục: Các tiểu mục của đề tài được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, tối đa gồm 4 chữ số với chỉ số thứ nhất là chỉ số chương.
+ Mục cấp 1: số thứ tự mục cấp 1 được đánh theo chương, số thứ tự Ả rập sát lề trái, chữ hoa, in đậm.
+ Mục cấp 2: được đánh theo mục cấp 1, số thứ tự Ả rập cách lề trái 0,5 cm, chữ thường, in đậm.
+ Mục cấp 3: được đánh theo mục cấp 2, số thứ tự Ả rập cách lề trái 0,5 cm, chữ thường, in nghiêng.
d) Đánh số trang và viết tắt
- Phần bài viết được đánh số Ả rập, số trang được đánh ở bên phải cuối trang. Trang 01 (một) được tính từ trang đầu tiên của Chương 1 (hoặc phần mở đầu) đến hết NCKH, SK, kể cả hình, bảng trong chương.
- Quy định về viết tắt: Trong đề tài hạn chế tối đa viết tắt, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, cụm từ quá dài và được lặp lại nhiều lần trong NCKH, SK thì có thể viết tắt.
- Tất cả những chữ viết tắt không phải là chữ thông dụng thì phải được viết nguyên văn ra lần đầu tiên và chữ viết tắt kèm theo trong ngoặc đơn. Chữ viết tắt lấy các ký tự đầu tiên của các từ, bỏ giới từ, viết in hoa. Không được viết tắt ở ngay đầu câu.
đ) Cách trình bày danh mục tài liệu tham khảo
- Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ. Các tài liệu nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch...
- Tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ từng nước.
+ Tác giả là người nước ngoài: xếp theo thứ tự ABC theo họ.
+ Tác giả là người Việt Nam: xếp theo thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
+ Nếu tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành.

Tải về

Từ site Trường THPT Ba Gia:
( Dung lượng: 253.50 KB )

 • Phiên bản: Tài liệu tham khảo
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 25/11/2017 08:45
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  3
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Lượt Truy Cập

 • Đang truy cập: 18
 • Hôm nay: 141
 • Tháng hiện tại: 2229
 • Tổng lượt truy cập: 153191

Hình Ảnh