Website Trường THPT Ba Gia - Tịnh Bắc, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.
Tịnh Bắc - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi - 055 3 844 116

HỌC SINH TRƯỜNG THPT BA GIA RÈN ĐỨC, LUYỆN TÀI VÌ NGÀY MAI LẬP NGHIỆP.
Tượng đài Chiến thắng Ba Gia-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi

CHIẾN THẮNG BA GIA LỊCH SỬ 1965

“Chiến thắng Ba Gia cuối tháng 5/1965 tại Quảng Ngãi là một trận tiêu diệt chiến tuyệt đẹp của quân ta. Lần đầu tiên ta tiêu diệt 4 tiểu đoàn chủ lực khá tinh nhuệ của địch: tiểu đoàn 39 BĐQ, tiểu đoàn 1,2/51 và tiểu đoàn 3 LTĐB, chỉ trong vòng 2,3 ngày trên 1 hướng tác chiến. Lần đầu tiên trong trận ngày 30 và 31/5, quân ta đã tiêu diệt gọn một chiến đoàn gồm 3 tiểu đoàn địch. Lần đầu tiên trên một địa hình không được thuận lợi và đặc biệt bên địch chiếm ưu thế về binh lực và hỏa lực so với ta, thế mà ta không những dám đánh mà còn tiêu diệt gọn toàn bộ quân địch, bắt được nhiều tù binh, thu nhiều vũ khí, còn bên ta thương vong rất ít. Chiến thắng này đã làm nức lòng quân và dân ta, là một thất bại nặng nề của địch, đến nỗi liền ngay sau đó, ngày 01/6/1965, tổng thống Mỹ Giôn Xơn đã phải chua cay thú nhận rằng: Đó là một thất bại nghiêm trọng của hắn và bè lũ”.

Đăng lúc: 27-12-2017 10:13:59 AM | Đã xem: 2 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác chi bộ , Công tác chuyên môn , Công tác Đoàn TN

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

ĐẢNG BỘ HUYỆN SƠN TỊNH Chi bộ : Trường THPT Ba Gia ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Sơn Tịnh, ngày …. tháng … năm 2017 BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN (Kèm theo Hướng dẫn số 09 - HD/HU, ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy) - Họ và tên: - Ngày sinh: - Chức vụ Đảng: - Chức vụ chính quyền, đoàn thể: - Đơn vị công tác: - Chi bộ nơi sinh hoạt: I. Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về t¬ư t¬¬ưởng chính trị

Đăng lúc: 16-11-2017 06:49:23 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động , Công tác chi bộ
 

Lượt Truy Cập

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 163
  • Tháng hiện tại: 2251
  • Tổng lượt truy cập: 153213

Hình Ảnh