Lich Công Tác tuần 6

Lich Công Tác tuần 6 Từ ngày 11/10/2016 đến ngày 16/10/2016
Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ngãi                                                      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6
          Trường THPT Ba Gia                                                        Từ ngày 10/10/2016 đến 16/10/2016
 
Thứ Ngày Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối
Nội dung công việc Trực LĐ Nội dung công việc Trực LĐ
2 10/10 - Chào cờ đầu tuần
- Lên lớp
Đ/c Danh 14h:GVCN: A5,A9,C1,C5 họp với BGH Đ/c Danh Bảo vệ
3 11/10 - Lên lớp
- BGH họp tại SGD
Đ/c Tân Họp HĐKL Đ/c Tân Bảo vệ
4 12/10    Lên lớp Đ/c Hoà Bồi dưỡng HSG Đ/c Hoà Bảo vệ
5 13/10 - Lên lớp
- Đ/c Danh dự họp ở huyện uỷ
Đ/c Danh Sinh hoạt tổ CM chung ( Tổ TD, tổ Văn SH riêng) Đ/c Danh Bảo vệ
6 14/10   Lên lớp Đ/c Tân   Đ/c Tân Bảo vệ
7 15/10 - Lên lớp
- 8h30 họp giao ban BGH
Đ/c Tấn   Đ/c Tấn Bảo vệ
CN 16/10 Bảo vệ   Bảo vệ   Bảo vệ
 
                                                                                                                                                                                                                  BGH