KE HOACH SINH HOAT NGOAI KHOA THANG 11

KE HOACH SINH HOAT NGOAI KHOA THANG 11
SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT BA GIA Số: 23/KH-BAGIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Sơn Tịnh, ngày 30 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THÁNG 11/2017 Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Trường THPT Ba Gia; Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học của Đoàn trường THPT Ba Gia nhiệm kỳ 2017 – 2018; Căn cứ Chương trình công tác của Công đoàn trường THPT Ba Gia trong năm học 2017 - 2018, BCH Đoàn trường phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và BCH Công đoàn nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa trong tháng 11 năm 2017, nhằm kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), với những nội dung cụ thể sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích: - Giáo dục học sinh toàn trường biết và hiểu về ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; - Giáo dục học sinh toàn trường về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam; - Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của học sinh đối với quí thầy giáo, cô giáo, những người đã và đang làm công tác giáo dục ở trường ta nói riêng và cả nước nói chung; - Tạo cơ hội giao lưu trực tiếp giữa giáo viên và học sinh trong toàn trường. 2. Yêu cầu: - Hoạt động diễn ra với các nội dung phải đúng mục đích, huy động được sự tham gia của toàn thể học sinh và giáo viên trong nhà trường - Toàn thể đoàn viên – thanh niên trong nhà trường cần tự giác tham gia đầy đủ và tích cực; thực hiện đúng qui định của Ban tổ chức; - Toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường có mặt đông đủ để tham dự buổi hoạt động. II. NỘI DUNG TỔ CHỨC: 1. Chủ đề: “TRI ÂN THẦY CÔ”. 2. Thời gian, địa điểm: 2.1. Địa điểm: Tại Trường THPT Ba Gia. 2.2. Thời gian: - Chiều thứ 6, ngày 17/11/2017 (Bắt đầu từ 15 h 30 đến khi hoàn thành): Tổng duyệt toàn bộ chương trình; - Chiều thứ 7, ngày 18/11/2017 (Bắt đầu từ 14 h 00 đến khi hoàn thành): Diễn ra hoạt động. * Lưu ý: Tùy vào tình hình thực tế mà các mốc thời gian trên có thể thay đổi cho phù hợp. Khi đó, Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể.