THỂ LỆ CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG

THỂ LỆ CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG
THỂ LỆ CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG
TRƯỜNG THPT BA GIA
BTC CUỘC THI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Sơn Tịnh, ngày 15 tháng 02 năm 2017
 
 
THỂ LỆ CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG
Năm học: 2016 - 2017
(Kèm the kế hoạch số: 03 /KH-BAGIA, ngày 15 tháng 02 năm 2017)
 
1.       Đối tượng dự thi:
Là học sinh của Trường THPT Ba Gia, đăng ký theo đơn vị chi Đoàn. Mỗi chi đoàn đăng ký đủ 03 học sinh là thí sinh tham gia thi.
2.       Nội dung thi:
                      Các câu hỏi xoay quanh các kiến thức về vấn đề ma túy, HIV và tình trạng tảo hôn (có hệ thống câu hỏi tham khảo kèm theo).
3.       Hình thức thi:
-      Cuộc thi có 99 thí sinh tham dự. Các thí sinh được ngồi vào một sàn thi đấu theo sơ đồ qui định sẵn của BTC và trả lời câu hỏi bằng cách ghi đáp án lên bảng trắng;
-      Chương trình sẽ lần lượt đưa ra 15 câu hỏi chính thức và các thi sinh có 15 giây để suy nghĩ và ghi đáp án vào bảng. Sau khi hết thời gian trả lời, thí sinh phải giơ cao bảng để BTC kiểm tra đáp án;
-      Sau mỗi câu hỏi, thí sinh nào trả lời đúng đáp án của Chương trình thì được tiếp tục ngồi trên sàn thi đấu để tiếp tục tham gia thi. Những thí sinh trả lời sai sẽ bị loại và phải tự động rời khỏi sàn thi đấu;
-      Từ câu hỏi số 10 trở đi, thí sinh còn lại cuối cùng trên sàn thi đấu sẽ là "Người chơi xuất sắc nhất" và nếu trả lời đúng câu hỏi cuối cùng sẽ là "Người rung được chuông vàng";
-      Người chơi xuất sắc nhất được hưởng quyền trợ giúp 01 lần (nếu cần) dưới hình thức:
       +          Hình thức 1: nghe ý kiến góp ý của 03 khán giả tình nguyện trợ giúp để chọn câu trả lời cuối cùng. Khán giả nào có câu trả lời đúng sẽ nhận được phần quà của BTC.
       +          Hình thức 2: chuyển sang 01 câu hỏi phụ.
       Tín hiệu để được hưởng quyền trợ giúp là giơ bảng "Phao cứu trợ".
-      Ngoài gói câu hỏi chính thức, Chương trình còn gói câu hỏi phụ áp dụng cho các tình huống giả định sau:
+            Tình huống 1: Từ câu hỏi 01 đến câu hỏi 05, ở câu hỏi nào đó mà tất cả thí sinh trên sàn thi đấu đều trả lời sai thì Chương trình áp dụng câu hỏi phụ đối với các thí sinh đang ngồi trên sàn thi đấu;
+            Tình huống 2: Tương tự Tình huống 1, nhưng áp dụng từ câu hỏi 06 đến câu hỏi 10;
+            Tình huống 3: Tương tự Tình huống 1, nhưng áp dụng từ câu hỏi 11 đến câu hỏi 15;
*    Lưu ý: Tùy vào diễn biến của cuộc thi mà BTC sẽ đưa ra thêm tình huống phụ để tăng thêm chất lượng của cuộc thi.
-      Trong Chương trình thi, ngoài phần thi của các thí sinh còn có phần thi dành cho khán giả;
-      Giải thưởng được cơ cấu đối với 10 thí sinh còn lại trên sàn thi đấu sau khi kết thúc câu hỏi 10.
4.       Một số yêu cầu đối với thí sinh tham gia dự thi:
-      Đăng ký dự thi với đầy đủ nội dung có trong mẫu đăng ký;
-      Thực hiện đồng phục áo Đoàn;
-      Chuẩn bị ghế nhựa để ngồi, bảng trắng (kích cỡ 50 cm x 50 cm); bút lông; khăn lau bảng;
-      Thực hiện đúng theo hướng dẫn của BTC.
 

Nơi nhận:
- Các thành phần trong Kế hoạch;
- Văn phòng;
- Bản tin;
- Website: thptbagia.edu.vn
 
  TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Đoàn Trường