BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT BA GIA

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT BA GIA
 SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT BA GIA

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT BA GIA

HIỆU TRƯỞNG:
NGUYỄN HỒNG DANH

P.HIỆU TRƯỞNG:
DƯƠNG ĐỨC TÂN
PHẠM THÀNH TẤN
HẠ QUANG HÒA