Website Trường THPT Ba Gia - Tịnh Bắc, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.
Tịnh Bắc - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi - 055 3 844 116

HỌC SINH TRƯỜNG THPT BA GIA RÈN ĐỨC, LUYỆN TÀI VÌ NGÀY MAI LẬP NGHIỆP.

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

ĐẢNG BỘ HUYỆN SƠN TỊNH Chi bộ : Trường THPT Ba Gia ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Sơn Tịnh, ngày …. tháng … năm 2017 BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN (Kèm theo Hướng dẫn số 09 - HD/HU, ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy) - Họ và tên: - Ngày sinh: - Chức vụ Đảng: - Chức vụ chính quyền, đoàn thể: - Đơn vị công tác: - Chi bộ nơi sinh hoạt: I. Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về t¬ư t¬¬ưởng chính trị

Đăng lúc: 16-11-2017 06:49:23 AM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động , Công tác chi bộ
 

Lượt Truy Cập

  • Đang truy cập: 60
  • Hôm nay: 128
  • Tháng hiện tại: 1772
  • Tổng lượt truy cập: 149390

Hình Ảnh